Sluiten Toegevoegd aan Mijn programma.
Sluiten Verwijderd uit Mijn programma.
Terug Home

NVvP

vrijdag 12 april 2013 15:45 - 17:15u

S65.4 Psychometrische kwaliteiten en validiteit van de zelfscore- en ander-score-versies van de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Volwassenen (VIS-V)

Horwitz, E.H., Schoevers, R.A., Hartman, C.A.

Categorie(ën): Bijscholing; Diagnostiek; Symposium

ACHTERGROND

We presenteren de resultaten van een studie naar de ontwikkeling van een multidimensionele vragenlijst voor autismespectrumstoornissen (ASS). Deze vragenlijst inventariseert gedragsproblemen van ASS, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als vanuit een belangrijke persoon uit zijn of haar omgeving.

 

METHODE

De Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Volwassenen (VIS-V) werd ontwikkeld op basis van de VIS-Kinderen (Hartman et al. 2006), door de VIS-K-items te vertalen in equivalente volwassen items in een zelfscore- en een ander-score-versie. Op deze verzameling items werd vervolgens een principale componentenanalyse toegepast. Vragenlijsten werden afgenomen binnen 6 Nederlandse psychiatrische poliklinieken: 1143 zelfscore-versies en 331 versies gescoord door anderen. Scores van patiënten (en anderen) uit verschillende diagnostische groepen werden vergeleken om de criteriumvaliditeit van de VIS-V vast te stellen.

 

RESULTATEN

Factoranalyse toonde een factorstructuur met 6 factoren aan die in hoge mate gelijk was voor de zelfscore- en de ander-score-versies. 44 items (6-7 per factor) waren goede indicatoren van de 6 factoren. De inhoud van de subschalen kwam overeen met die van de VIS-K, en sluit conceptueel aan op de dimensies van ASS die voor de DSM-5 zijn voorgesteld. Scores op de VIS-V bleken patiënten met ASS en patiënten met andere psychiatrische stoornissen goed te kunnen onderscheiden.

 

CONCLUSIE

We ontwikkelden een zelfscore- en een ander-score-versie van een vragenlijst die de gedragsproblemen in kaart brengt zoals die voorkomen bij ASS bij volwassenen. De VIS-V is beknopt, makkelijk af te nemen, heeft goede psychometrische kwaliteiten en levert een scoreprofiel op over relevante gedragsdomeinen, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat van een ander uit de directe omgeving van de patiënt. Totale score en scoreprofiel op de VIS-V onderscheidden een groep met ASS van groepen met andere psychiatrische stoornissen.

 

LITERATUUR

Hartman C.A., Luteijn E., Serra M., Minderaa R. (2006). Refinement of the Children’s Social Behavior Questionnaire (CSBQ): an instrument that describes the diverse problems seen in milder forms of PDD. Journal of Autism and Developmental disorders, 36, 325-342.

 

Horwitz E.H., Schoevers R.A., Ketelaars C.E.J., et al. (submitted). Clinical assessment of ASD in adults using self and other report: psychometric properties and validity of the Adult Social Behavior Questionnaire (ASBQ).